Privaatsus ja andmekaitse

Kõiki GR Mööbel e-poodi külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
GR Mööbel ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist GR Mööbel andmebaasist.